O nás

Inštitúcia pre inováciu vzdelávania n.o. vznikla s cieľom poskytovať metodickú a odbornú podporu učiteľom a školám. Naším hlavným cieľom je modernizovať vzdelávanie a inovovať používané vyučovacie metódy prostredníctvom realizácie projektov. Naším cieľom je odovzdávať víziu kvalitnej školy 21. storočia a modernizovať metodiku škôl. Veríme, že každá škola a každý učiteľ má potenciál splniť očakávania 21. storočia, len musíme nájsť to, čo ho v nich to prebudí, a pomôcť im, aby sa rozvíjali. Neveríme v kvantitu, ale v kvalitu. S ohľadom na to navrhujeme a realizujeme naše programy a projekty.

Každá zmena metodiky, každé zavedenie novej metódy je dlhý proces, nie školenie, ale proces, ktorý sa dá merať na mesiace a roky a ktorý treba podporovať a monitorovať. Sme zástancami inkluzívneho vzdelávania. Zameriavame sa na metódy, ako je skupinová práca špeciálne navrhnutá pre inkluzívne vzdelávanie, ktorá zohľadňuje aj individuálny rozvoj talentov, komplexný inštrukční program a projektové vyučovanie. Súbežne s tým formujeme klímu školy s cieľom vytvoriť bezpečné a akceptujúce prostredie pre deti, posilniť vzťah s rodičmi a riešiť problém šikanovania medzi rovesníkmi.

Naším cieľom je dosiahnuť komplexnú zmenu a riešenie problémov vo vzdelávacej inštitúcii prostredníctvom priebežného poradenstva a monitorovania zmien prostredníctvom pozorovania a merania. Naše aktivity staviame na spoločnej tímovej práci vysokoškolských učiteľov, odborníkov, pedagógov z praxe a psychológov. Veríme, že budovaním zdola nahor môžeme dosiahnuť naše ciele a modernizovať a zlepšovať naše vzdelávanie prostredníctvom malých, ale dôležitých krokov.