Videá

Čo je bullying?

V slovenčine a ani v maďarčine neexistuje výraz, ktorý by úplne dokonale vystihoval anglický výraz bullying. Snáď najčastejšie spomíname tento fenomén v súvislosti so šikanovaním medzi rovesníkmi alebo spolužiakmi, keď jedinec alebo istá skupina rovesníkov pravidelne podpichuje, v závažnejších prípadoch ponižuje, obťažuje alebo fyzicky týra jedného alebo viacerých spolužiakov. Vo výraze bullying sú zahrnuté všetky formy obťažovania, zastrašovania a zneužívania. Ktokoľvek sa môže stať obeťou šikany bez toho, aby sa o to nejakým spôsobom pričinil. Stačí napríklad čo i len trochu vyčnievať z radu, akýmkoľvek spôsobom sa odlišovať alebo sa dostať ako nový člen do skupiny s vytvorenou pevnou hierarchiou. Šikanujúci si zvyčajne vyberie najslabší článok v reťazci a o tom, kto je najslabší, sa často rozhoduje podľa predsudkov.

Stiahnúť video

Video vytvoril Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o. v projekte STOP BULLYING – NO BULLYING pomocou operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

STOP Bullying!

Video vyrobila nezisková organizácia TANDEM v rámci projektu STOP Bullying!