Innovatív oktatás határok nélkül

Projekt kódja: SKHU/WETA/2021/4.1/008
Megvalósítás ideje: 2022

A magyar és a szlovák közoktatás is tantárgyakban gondolkodik.Sok esetben az egyes tantárgyakat más-más pedagógus tanítja,tehát ilyen átfedés sincs gyakran.Ugyanakkor az egyes tantárgyakat egymással összekötve és projektként alkalmazva sokkal hasznosabb és maradandóbb tudást kaphatnak a tanulók.

A projekt módszer jellemzően több tantárgyat,szakterületet érint egyszerre,miközben az elsajátítandó tudásanyag mindig szorosan kapcsolódik valamely megoldandó gyakorlati problémához,tehát életszerűbb helyzetekben szerezhetnek tudást,tapasztalatot a diákok.A projekt eszköz lehet arra,hogy a tanulócsoportból kérdező közösséget kovácsoljunk.Szokták mondani:az iskola az a hely,ahol az kérdez,aki tudja a választ,és attól kérdez,aki nem tudja, illetve attól kérdez,aki nemcsak hogy nem tudja a választ, de jellemzően nem is érdekli.A jól felépített projekt megfordíthatja a dolgot:a tanulók meg akarnak valósítani valami értelmes feladatot, és ehhez tanulniuk kell a saját kérdéseik által vezérelve.Azt a jelenséget célozza meg,amelytől a leginkább szenvednek a mai pedagógusok:az iskolában mutatkozó motivációs deficitet.

Projektünk szándéka mind a szlovák,mind a magyar közoktatási rendszer alaptantervét alapul véve kidolgozni 1-1 olyan tantárgyakra épülő egy tanévre szóló projekttervet a általános iskolák pedagógusai számára, amely ötleteket ad,segítségül szolgál a tanítóknak a tanév során egy-egy – tantárgyak között átjárható,interdiszciplináris – projekt kidolgozására. A 4 hónap során több alkalommal tervezünk zoom-os tapasztalatcserét a két partnerrel,melyek során a 2 ország alaptentervei közötti különbséget és hasonlóságot is megvitatjuk.A projektünk kézzelfogható eredménye egy-egy min.100 oldalas ismereteket összefoglaló jó gyakorlatok gyűjteménye lesz,amely az általános iskolás ismeretanyagához illeszkedik. A projekt során elkészül egy tanári kézikönyv és tanmenet is. A szakmai anyagokat szociális média kampány népszerűsíti.

A projekt módszertani szakemberek és gyakorló pedagógusok bevonásával dolgozik. Az aktuális állami tanterveket figyelembe véve és elemezve készülnek majd el a módszertani szakanyagok mindkét országban. A módszertani szakértők a magasfokó szakmaiságot garantálják és az aktuális oktatási trendek adaptálásán dolgoznak majd. A gyakorló pedagógusok a gyakorlati tapsztalataikat és a projektek iskolai megvalósíthatóságát garantálják, ellenőrzik.

Mintatanmenet és ehhez kapcsolódó tanári kézikönyv és feladatgyűjtemény megírásával és jó példák feltárásával, mint egy komplex csomagot szeretnénk a pedagógusok számára létrehozni, melyek alkalmazhatók mindkét országban. A meglévő bevált jó gyakorlatok feltárása és összegyűjtése Magyarországon, valamint ennek átadása online workshopokon keresztül történik.

A kutatási célcsoport a tanárok, alsó tagozatos diákok. A módszertan: kutatás, külső szakértő bevonásával jó gyakorlatok gyűjtése és publikálása. A tanmenet és a tanári kézikönyv a Szlovákiai alaphelyzetből indul ki és két nyelven kerül fejlesztésre, beépítve a Magyarországi tapasztalatokat is, melyeket közös szakmai megbeszéléseken elemzünk.


www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu